Maleraktivisterne
Lars Grenaa - Rune Eltard-Sørensen

 

Baggrund og nyt omkring maleraktionen i folketinget 18. marts 2003
i protest mod Danmarks deltagelse i Irak-krigen

Se video fra aktionen her

DANISH SHAMPOO

YouTube
______________________________

Fogh! Du har blod på hænderne fra 655.000 dræbte irakere!
Af Stop Terrorkrigen 13.10.2006

Venstre angriber 'Budskab fra Græsrødderne'
Stop Terrorkrigen 06.10.2006

"Anders Fogh! Først løj du om Irak og nu lyver du om velfærden!"
Tale af Lars Grenaa, faglig sekretær PLS
Rådhuspladsen, København 3. oktober 2006

Anders Fogh kaster mudder på Lars Grenaa
Kommunistisk Politik 19, 2006

Ekspert i farvestrålende aktioner
Af Ivan Enoksen, Børn & Unge 24, 2006

Tale til mindekoncerten for Thomas Koppel
Af Lars Grenaa 27.04.2006

BUDSKABET VIL BLIVE HØRT!
Lars Grenaa ved Thomas Koppels bisættelse 11. marts 2006

En øjenåbner til det progressive Danmark
Af Rune Eltard-Sørensen, Modkraft 17. januar 2006

Hvordan vinder vi kampen om uddannelsen?
Af Lars Grenaa , PULS 14-15, 2005

Tale til pædagogikkens bisættelse
Af Lars Grenaa 29.11.2005

Maleraktivisten og DKU'eren Lars Grenaa:
Vi må gå til modstand mod magten
10. oktober 2005
______________________________

Malerakivisternes støtteindsamling:

Mål 200.000 kr. til betaling af bøder og erstatning

Nu indsamlet:

64.000 kr


Maleraktivisterne Rune Eltard Sørensen (forrest) Lars Grenaa (bagerst)
(Ved løsladelsen 27.03.2003)

Maleraktionen i folketinget og dens efterspil
En gennemgang af den mest markante medieaktion i de senere år

Økonomisk støtte
til sagsomkostninger og erstatninger kan indsættes på følgende konto i Den Danske Bank

Reg. Nr. 0978 konto nr. 4355 143 546

Mail til Støttekomiteen eller Lars og Rune:
maleraktivisterne@yahoo.dk

______________________________________________________

TAK fra maleraktivisterne

Fantastisk støttefest for maleraktivisterne

Over 1000 unge deltog i det gigantiske støttearrangement 15. april 2005 for de to maleraktivister, der overhældte stats- og udenrigsministeren med rød maling ved Irak-krigens begyndelse.

Festen har givet et vigtigt bidrag til at nedbringe deres gæld for aktionen på mere end 200.000 kr. - men støtteindsamlingen fortsætter

Maleraktionen i folketinget og dens efterspil
En gennemgang af den mest markante medieaktion i de senere år

Video fra maleraktionen
Ekstra DR TV-Avis 18. marts 2003 16:20

Maleraktionen
Video (localeyes)

Video fra dommen og løsladelsen
DR TV-Avis 27. maj 2003 21.00
(NB! Navnene på Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen byttet om i indslaget)

Med inspiration fra maleraktionen:

Jørgen Buch:
Olie billede (2003-04)


AMH synger 11 sange med Carsten Lund (guitar) og Elith "Nulle" Nykjær (klarinet).

Anne Marie Helger: Opsange

MalesangSTRIDs FREDSMEDALJE TIL MALERMESTRENE

Politiken 21. og 22. marts 2003

______________

GIGANT STØTTEFEST FOR MALERAKTIVISTERNE

Fredag den 15. april 2005 i Ungdomshuset fra kl. 17

Fra kl. 17: Anne Marie Helger og venner

Bl.a. Vigga Bro Hanne Reintoft - Bente Hansen Gordon Inc. Billie Koppel og Frank Hasselstrøm fra Catbird Rasmus Nøhr Kenneth Thordal  

Folkekøkken - Lotteri - Auktion


Klik og forstør

Støttefest i 3 etager i Ungdomshuset Jagtvej 69, Kbh., for at samle penge ind til de to aktivister der smed rød maling på Anders Fogh og Per Stig Møller

Fra kl 21: MASSIVE SUPPORT

RubA'Dub - Organiseret Riminalitet - Ras Money - Universal Soundsystem - Ole D og Per V - DameUlove - MHM ONE - All Prophet Sound - Looney Teknix - DJ CARS10 - Miraculix - Galarsystem - DJ MixMas & DJ Bambino

Skvulp præsenterer junglefest i kælderen feat:
Nico Defrost Ane - The Seducers - Melk DJ's - DJ Abekat - Andreas Bennetzen

________________________________________________

Krigsforbrydelser fejet ind under nyt gulvtæppe:
Maleraktivisterne dømt igen
22. juli 2004

De to aktivister Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen, der ramte statsministeren og udenrigsministeren med rød maling i marts 2003 i protest mod den danske deltagelse i Irak-krigen, skal betale Folketinget et nyt gulvtæppe. Prisen lyder på 113.000 kroner. Dertil kommer sagsomkostninger på ca. 20.000 kr.
Udover hhv. tre og fire måneders fængsel (som blev afsonet med varetægtsfængslingerne) skal de to aktivister i alt udrede knap 200.000 kr.

Se også
Malerpletter på gulvtæppe: 119.455,75 kr.

En strid om pressechefens bukser
Berlingske Tidende 25.06.2004
__________________________________________

MALERAKTIVISTERNE: INGEN NY RETSSAG
Anklagemyndighedens anke af fængselsdommen afvist

Lars Grenaa:
- Jeg er lettet. Hvis straffesagen skulle fortsætte ved domstolene, kunne det tage et par år endnu. Men selve dommen var uretfærdig. En politisk dom. Den lange varetægtsfængsling, som Højesteret har underkendt, var en brutal forhåndsstraf. Det er ikke krigsmodstanderne, men krigsmagerne, der bør for en domstol.

Rune Eltard-Sørensen:
- Nu kan vi kæmpe videre uden at det handler om en smule rød maling. Nu kan der sættes fokus på det egentlige: at Fogh og Per Stig Møller har gjort Danmark til deltager i en ulovlig krig og besættelse på baggrund af løgn.

Efter landsrettens afvisning af anklagemyndighedens anke af dommen fra byretten er sagen mod maleraktivisterne formentlig slut - bortset frafolketingets civile søgsmål med krav om 119.455,75 kr. for malerpletter på et gulvtæppe (Se nedenfor)

Nyt nederlag for politi og anklagemyndighed:
Østre Landsret afviser anke
Anklagemyndighedens ønske om skærpelse af fængselsstraffen til maleraktivisterne (på hhv. 3 og 4 mdr) er afvist af Østre Landsret. Politiet forkyndte anken for sent. Dermed ser straffesagen ud til at være slut med byretsdommen på hhv. 3 og 4 mdrs. fængsel, som for begge aktivisters vedkommende var afsluttet med den mere end 70 dage lange varetægtsfængsling.
Politiken 28.10.03

"Må gud forbyde det"
Højesteretsafgørelsen er et klart signal til domstole og ikke mindst politi og anklagemyndighed om at dæmpe strafiveren i forhold til politisk aktivisme.
Af Støttekomitéen for maleraktivisterne

Højesteret:
Aktivister sad for længe i fængsel
En afgørelse fra Højesteret slår fast, at de to aktivister Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen, der er dømt for at kaste med maling mod stats- og udenrigsministeren sad fængslet for længe.
Politiken 20.10.03

Malerpletter på gulvtæppe: 119.455,75 kr.
Folketinget har anlagt sag mod maleraktivisterne

Nørrebro: Stilheden var slående
BT var på Nørrebro en uge efter mordet på Antonio Currá for at tage pulsen på kvarteret - og kom bl.a. til støttefest for maleraktivisterne Lars og Rune.
BT 17.08.03

Maleraktivisterne for retten igen – Fogh på fri fod

Anklager anker malerdom - for sent
Pressemeddelelse fra maleraktivisterne
13. juli 2003

Dom over maling-kastere ankes
DR OInline 13.06.03
__________________________________________

STØTTEKOMITEEN FOR MALERAKTIVISTERNE
fortsætter arbejdet


Rune og Lars ved løsladelsen
Klik og forstør

Rune Eltard-Sørensen og Lars Grenaa blev dømt og løsladt den 27. maj 2003 - men deres sag vil gå videre ved domstolene. De blev idømt hhv. fire og tre måneders ubetinget fængsel. Da de to maleraktivister er fundet skyldige skal de desuden betale sagsomkostningerne, samt erstatning for 3 jakkesæt, det løber samlet op på 52.000 kr. Og der foreligger stadig et erstatningskrav på et plettet gulvtæppe på mere end 117.000 kr.
Anklagemyndigheden søger at anke dommen med krav om skærpelse af straffen - mens den urimeligt lange varetægtsfængsling, der havde karakter af en forhåndsdom og -straf, er indklaget for Højesteret.

Domfældelse og løsladelse
Protestdag ved Byretten 27. maj 2003 med reportager og billeder

Aktivister blev modtaget med jubel
De to dømte blev modtaget som helte af deres tilhængere, da de kom ud af Københavns Byret.
Politiken Video

Se også udtalelsen
En urimelig, uretfærdig politisk dom
- og en lille sejr for antikrigsbevægelsen

Støttekomiteen vil fortsætte sit arbejde mod denne politiske dom og samtidig iværksætte en række økonomiske indsamlingsinitiativer.

Desuden har Støttekomiteen besluttet at gå aktivt ind i kampen for at få fredsfangen Ulla Røder løsladt.

Se udtalelsen
Ulla skal sættes fri

Støttekomiteen vil endvidere understøtte bestræbelserne på at stille de virkelige forbrydere - krigsanstifterne fra Bush og Blair til Fogh Rasmussen og Per Stig Møller - for en domstol.

Se mere her om
STØTTEKOMITEEN FOR MALERAKTIVISTERNE

Kampagnehjemmesiden har skiftet webadresse til

http://www.stopterrorkrigen.dk/emner/aktioner/030331_malerkampagne.htm

Udtalelser om dommene:

Politiske domme:
En sort plet på retssamfundet


Af Nej til krig (tdl. Ingen krig mod Irak)

Hårde domme til maleraktivisterne

Af Globale Rødder

________________________________________

Protestdag foran Byretten
v. Domhuset, Nytorv, København

Tirsdag den 27. maj kl. 9-16+

Retssagen mod de to maleraktivister Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen indledes kl. 9.30 og forventes afsluttet med dom i løbet af dagen.
Der vil dagen igennem løbende komme rapporter fra retssalen

Aktiviteter og events fra kl. 9

Vagt ved Globale Rødder
Røde håndtryk FredsVagten

Musik
Talerstol
Happenings

Kl. 14 Koncert

PROTESTMØDE 14.30-15.30
Taler og indslag bl.a. Anne Marie Helger, Bjørn Elmquist, Dorte Grenaa, Globale Rødder og andre

Globale Rødder:
Vi forventer maleraktivisterne bliver løsladt

70 dage er mere end nok
Åbent brev fra intellektuelle og kunstnere

70 dage i spjældet
Ekstra Bladet
Se også Ekstra Bladets leder 26.05.03
Klatmalerens straf

Protester mod lang varetægtsfængsling
DR Online 25.05.03

Full frifinnelse den eneste akseptable dom
Protest fra Norge


Odense: Besøg af Anders Fogh og Per Stig Møller

Plakat for protestdagen (pdf)
Download og tryk eller kopier til opsætning og mobilisering

Pdf-folder om protestdagen
Download og tryk eller kopier til uddeling og mobilisering

Do not shoot your traditions in the foot
An Open letter to the Danish Prime Minister
by Laith Shubeilat,
former MP, Jordan

SUPPORT THE DANISH PAINTER ACTIVISTS
Information in English

Soutenons les activistes peintres danois
Francais

Nej til politiske fængslinger -
Løslad maleraktivisterne NU

Arr.
STØTTEKOMITEÉN FOR MALERAKTIVISTERNE

Den rekordlange varetægtsfængsling på 2½ måned frem til selve retssagen den 27. maj af de to maleraktivister viser, at der er tale om politiske fængslinger - og at der lægges op til en lang og ubetinget fængselsdom.

STØTTEKOMITEEN FOR MALERAKTIVISTERNE er nedsat af en række enkeltpersoner og organisationer - herunder FredsVagten ved Christiansborg, Unge mod krig, Globale Rødder, Aktive Modstandsfolk, Stop Terrorkrigen, politiske ungdomsorganisationer, partier og andre organisationer og bevægelser

Se grundlaget her

Mail: maleraktivisterne@yahoo.dk

Vær med i støttearbejdet - gå med i støttekomiteen - tilslut dig maillisten ....

Kontakt og yderligere oplysninger

Anne Birgitte Sørensen - tlf. 44 95 56 23 - mail: abs@fa.dk
Klaus Riis - mail: klaus_riis_dk@yahoo.dk
Dorte Grenaa - tlf. 35 42 26 86 - mail: dortegrenaa@yahoo.dk

Støttekomiteen for Maleraktivisterne - Odense
Nærmere oplysninger
Peer 22 59 27 65 - Ole 28 12 48 10

________________________________________________

Tanker fra Vestre Fængsel
Af Rune Eltard-Sørensen

Rastløs og retsløs
Bag tremmer 2
Kommunistisk Politik 11, 2003

Appel til højesteret og forespørgsel til justitsministeren
Pressemeddelse Stop Terrorkrigen 05.05.03

1. maj 2003

Hilsen til 1. maj
fra Lars og Rune

p.t. Vestre Fængsel

May Day Greetings
From A Danish Prison

By Lars Grenaa and Rune Eltard-Sørensen

Politisk dom
Af Dorte Grenaa

Er Danmark en retsstat, spørger moderen til den ene af de to fængslede aktivister, der smed maling ud over Fogh.
Frontalt
Ekstra Bladet 1.maj 2003

___________________________

Landsretten stadfæster
Dorte Grenaa: - Det er en parodi på retshåndhævelse og en dom på forhånd
Pressemeddelelse 30. april 2003
Stop Terrorkrigen

Løslad de politiske fanger
Rune Eltard-Sørensen og Lars Grenaa

Pressemeddelelse 30. april 2003
International Forums Mellemøstgruppe


Maleraktivisterne fortsat varetægtsfængslede frem til retssagens start den 27. maj
Pressemeddelelse 29. april 2003
Stop Terrorkrigen

Et frontalangreb på antikrigsbevægelsen
Af Klaus Riis

Klassedomstolen har talt
Pressemeddelelse 29. april
Kollektivet 'Bumzen', Baldersgade

43 dage i varetægt
Systemet vil prøve terrorloven af og kriminalisere modstanden mod krig, mener talsmand fra Globale Rødder
Dagbladet Arbejderen 29.04.03

Regel nr. 1
Bag tremmer
En lille fortælling om hverdagen bag tremmer - også for politiske fanger - bragt i Kommunistisk Politik 9, 2003 (25. april 2003)

Blod på hænderne -
maling på gulvtæppet

Rune Eltard Sørensen og Lars Grenaa sidder stadig indespærret i Vestre Fængsel.
Selve retssagen er fastsat til den 27. maj. Anklagemyndigheden sigter efter en langvarig fængselsdom, som bryder med hidtidig praksis over for politisk aktivisme.
Gennemgang af anklagerne

INGEN KRIG MOD IRAK:

"Ingen Krig Mod Irak protesterer imod varetægtsfængslingerne af de to aktivister Rune Eltard- Sørensen og Lars Grenaa.
Vi kræver dem øjeblikkelig løsladt".

København den 14. april 2003
Ingen Krig Mod Irak

Hilsen til Lars og Rune
fra Arbejderpartiet Kommunisternes 2. kongres

Rød Valgalliance, Norge, kræver øjeblikkelig løsladelse af maleraktivisterne

Fogh! Nu har du blod på hænderne!
Løslad Lars og Rune NU!

Aktionen der er blevet et symbol på modstanden mod dansk krigsdeltagelse

Den danske statsminister og udenrigsminister blev overhældt med (vandbaseret) rød maling i Folketinget den 18. marts, da de ville meddele pressen og den danske offentlighed, at regeringen ville lade Danmark deltage i en forbryderisk krig i strid med folkeretten og FNs Charter.
De to danske krigsmodstandere Lars Grenaa og Rune Eltard Jørgensen har siden siddet varetægtsfængslede.

Den 21. marts stemte et snævert folketingsflertal for at Danmark gik i krig mod Irak - et land som ikke udgør nogen trussel mod vort. Det er en ulovlig og strafbar beslutning. Ikke krigsmodstanderne, men de politikere, der har truffet denne ulovlige beslutning, må drages til ansvar.
Maling kan vaskes af - Blod kan ikke.

Hvem stemte for at sende Danmark i krig mod Irak?
De 61 medlemmer af folketinget, der traf den ulovlige beslutning om at sende Danmark i krig den 21. marts 2003

Folketingsmedlemmer anmeldt for krigsforbrydelser
Politiken 31.03.03

Bush, Blair og Fogh skal stilles for retten som krigsforbrydere
Det danske krigsflertal, der traf en ulovlig beslutning om deltagelse i en ulov krig, må stilles til ansvar.

Kære fredsaktivister
og ministerdekoratører

Hilsen fra veteraner fra modstandskampen

Aktivister tiltalt for malings-aktion
Infopaq 04.04.03

Hilsen til fredsbevægelsen
fra fængslet

"Vores aktion var ikke et personangreb - men et angreb på den danske krigsdeltagelse. Vi er anklaget for vold, men det er ikke vold at kaste med maling - det er vold at kaste med bomber.
Den ikke-voldelige civile ulydighed er et vigtigt våben vendt direkte mod krigen og krigsmagerne."
Af Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen
P.t. Vestre Fængsel

 

En håndgranat går an
i næven på en mand,
der ofrer sig for konge, gud og fædreland.
Men hvis en rød krabat
benytter en tomat
mod ordensmagten er det vold og attentat


Halfdan Rasmussen

Hvem øver vold

Macbeth i Folketinget
Hilsen til Pernille Rosenkrantz-Theill
Af Thomas Koppel, Los Angeles

Løslad de to varetægtsfængslede fredsdemonstranter NU
Af Henning Paaske Jensen
Ingen krig mod Irak - Odense

Lørdag den 29. marts
Solidaritet med fængslede
Vask blodet af hænderne


Dorte Grenaa taler Skt. Hans Torv

Die-in: Kridt omkring falden under demo

Larmedemo Vestre Fængsel

Solidaritet i blod

Demontrationen blev hørt!!!

Hilsen til Fogh og Per Stig Møller: Hundreder af mennesker afleverede blodrøde håndaftryk hele dagen til FredsVagten ved Christiansborg

Kors ved Christiansborg for dræbte civile i Irak

Og så blev der sunget:

MÅ MAN PYNTE DEM MED MALING
MÅ MAN SIGE HVAD MAN MENER
MÅ MAN TEGN' OPPOSITIONEN
MÅ MAN VÆR' GLOBALE RØDDER
MÅ MAN SÆTTE SIG PÅ HOLMEN
OG KÆMPE MOD SYSTEMET
MÅ VI SAMLES ALLESAMMEN
OG VÆLTE VENSTRE TOPPEN
NÆH NÆH DET MÅ MAN IKKE…..

MÅ VI FÆNGLES ALLE SAMMEN
MÅ VI OVERNAT' PÅ VESTRE
MÅ DE PISSE PÅ SYSTEMET
OG SI' TERRORLOVEN GÆLDER
MÅ DE VASKE DERES HÆNDER
OG SI' NEJ TIL LOV OG ORDEN
MÅ VI SI' AT FOGH ER DYGTIG
NÅR HAN TROMLER FOLKE-LOVEN
JA JA JA DET MÅ VI GERNE….
Rød maling - globalt symbol

Goggle News. Eng.
Opdateres hele tiden

Krigsmodstandere i 'die-in' ved siden af Coca-Cola-udstilling i Anglet, Frankrig

Kuppet i krig: Hård kurs mod krigsmodstanden
Netavisen 27.03.03

Det amerikanske konsulat Thessaloniki Grækenland 21.03.03.
Klik og forstør

_____________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER