Fredsbevægelse
 

Krigsmodstandere jager Olfert Fischer på flugt

Fotoreportage: STOP TERRORKRIGEN

Nogle hundrede aktivister - fra bl.a. Globale Rødder, Ingen krig mod Irak, FredsVagten, Stop Terrorkrigen, RUC mod krig, Slagelse mod Krig, lokale efterskoler og lokale Korsørborgere – gennemførte i dag en stærk protest mod dansk deltagelse i USA's folkeretsstridige krig mod Irak ved Flådestation Korsør.

Til Olfert Fischer:
Begå mytteri!
Sejl til Caribien!
Klik og forstør

Anledningen var at korvetten Olfert Fischer skulle sejle afsted for at tilslutte sig NATO-styrker i Middelhavet som et led i 'krigen mod terror', som det hed i den officielle begrundelse.
Det vil sige: i det mindste indirekte deltage i den planlagte krig mod Irak.

Den ikke-voldelige aktion, der var forhåndsannonceret i pressen, fik militæret til at fremskynde Olfert Fischers afsejling. Skibet stak simpelthen af fra aktivisternes blokade, og luskede ud af bagdøren som en tyv i natten på sit ulovlige ærinde.

En planlagt parade i fuld honnør og sildesalat blev aflyst - og afskeden med de pårørende rykket nogle timer frem. Ikke alle nåede at få sagt farvel.

Demonstranterne samledes ved flådestationen, hvor de spærrede indgangen med et kæmpebanner, der sagde Nej til dansk krigsdeltagelse.

Politi vil ikke se NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE foran Flådestationens lukkede port

 

Hele området ved Korsør Havn var spækket, nærmest besat, af politi og militær i stort antal – i hundredvis. Politistyrker var tilkaldt fra hele Sjælland.

Alligevel lykkedes det en række aktivister at forcere hegnene og trænge ind på området, hvor mange af dem blev anholdt.


Ialt blev 13 demonstranter anholdt og ført til Slagelse Politistation
De er sigtet for 'ulovlig indtrængen'.

En enkelt aktivist klatrede med et fredsbanner op på Flådestationens tag, hvorfra han kunne sende en hilsen til krigsmodstanden i Danmark og resten af verden, som også aktionerer i denne weekend mod den overhængende krigsfare.

Hilsen til krigsmodstanden - og opfordring til soldaterne: Nægt at vær med!
Den danske befolkning er ikke med USAs krig.
Giv ikke jeres blod for olie!

En gruppe aktivister i en gummibåd var tidligt fremme ved Flådestationen - men Olfert Fischer nåede lige at snige sig ud før båden fik blokeret havneindløbet.
En af aktivisterne lænkede sig til hegnet ved Flådestatione og måtte skæres løs.

Lænket til hegnet
Ikke-voldelig modstand / civil ulydighed

- Det var en meget flot aktion, siger Lars Grenaa fra Globale Rødder, som havde indkaldt til aktionen.


- Vi har fået gjort opmærksom på, at dansk deltagelse i den ulovlige krig ikke sker med danskernes velsignelse, og at der aktioneres for at forhindre den. De fleste danskere er måske ikke klar over at krigsfaren er helt akut: Den kan starte i næste uge. Og Danmark har været med i de konkrete forberedelser. Ubåden Sælen er lige nu på vej i krig - og det er Olfert Fischer også, selvom det påstås at være 'krig mod terrorisme'.

Politi mod krig!
Også det indkaldte politi deltog massivt i demonstrationen

- Handler en regering ulovligt, bliver civile ulydighedsaktioner i massemålestok en nødvendighed, siger Lars Grenaa. - Aktionen i dag er bare en forsmag på, hvad der vil komme, hvis Fogh bruger folketingsflertallet til at gå med i Bushs kriminelle aggressionskrig.

De store demonstrationer over hele landet i morgen lørdag den 15. marts mod Irak-krigen vil sætter særlig fokus på dansk krigsdeltagelse. De rejser krav om at Danmark trækker sig helt ud af krigsforberedelserne og under ingen omstændigheder deltager i en krig mod Irak.I København er det ved den amerikanske ambassade kl. 12 - derefter til Forsvarsministeriet.
Der demonstreres også i bl.a. Roskilde, Odense, Svendborg, Fredericia, Århus, Ribe, Aalborg og Hjørring.

Olfert Fischer -
Listede sig ud af bagdøren

 

 

Stop Terrorkrigen
14. marts 2003

- End -