Fredsbevægelse
 

Hilsen til fredsbevægelsen
fra fængslet

Af Lars Grenaa og Rune Eltard Sørensen

Torsdag den 20. marts 2003

Kære fredsvenner -

Det varmer vores hjerter at følge jeres gode arbejde herinde i fængslet.
Den globale permanente krig, som USA og venner nu påfører Irak og resten af verden, er forfærdelig.
Det er verdens største diktator og verdens største terrorist, der fører krig for egne snævre strategiske og økonomiske interesser.
Bush, Blair og Fogh har brudt med verdens befolkning og vil fra nu af påføre enhver, der siger fra, stor ødelæggelse.

Vi er anklaget for at angribe demokratiet, men enhver må spørge sig selv:
Er det demokrati at kaste bomber på uskyldige civile?
Er det demokrati og trodse verdensopinionen og føre krig for penge og olie?
Er det demokrati, når en lille magtelite, for enhver pris, og på trods af enhver menneskelig logik og menneskelig forståelse, påfører Iraks befolkning død, lidelse og smerte?

Vi betragter vores fængsling som politisk - og som en kriminalisering af fredsbevægelsen.
Men modstand mod en uretfærdig og illegitim krig kan aldrig være kriminel. Tværtimod er det kriminel at dræbe civile og kaste bomber på en hel befolkning.

Ved at kaste blodrød maling på stats- og udenrigsministeren har vi ønsket at gøre opmærksom på krigens alvor.
Gøre opmærksom på at krig ikke er et computerspil, men mord, bomber og ødelæggelse.
Vi føler det er vigtigt at sende verdens befolkning et signal om, at regeringen står alene med sin krigsstøtte.

Vores aktion var ikke et personangreb - men et angreb på den danske krigsdeltagelse. Vi er anklaget for vold, men det er ikke vold at kaste med maling - det er vold at kaste med bomber.
Den ikke-voldelige civile ulydighed er et vigtigt våben vendt direkte mod krigen og krigsmagerne.

Vi er ved godt mod herinde, på trods af vores uretfærdige og politiske fængsling,
Et ægte demokrati havde sat Fogh og Møller bag tremmer.

Vi håber, at I får nogle gode og store demonstrationer og vi sender ikke bare vores, men et stort flertal af de indsatte herindes varmeste fredshilsener.

Vi opfordrer jer til at skrive til os - det vil hjælpe på ensomheden i fængslet.

Kampen for fred fortsætter - STOP KRIGEN!

Fredshilsener fra
Rune og Lars

P.t. Blegdamsvejens Arrest

Dette brev blev først modtaget tirsdag den 25. marts.
Rune og Lars er nu overflyttet til Vestre Fængsel.

Breve og hilsener kan sendes til

Rune Eltard Sørensen eller Lars Grenaa
Postbox 701
2450 København SV

Mailhilsener kan sendes via ABC København
abc-kbh@animail.net
der sørger for at printe og bringe hilsnerne ud til fængslet.

- End -