Irak
 

USA planlægger "shock and awe" blitzkrieg i Irak

Af Henry Michaels

World Socialist Web Site

30 januar 2003

Den krig, der er under forberedelse i det Hvide Hus og Pentagon mod Iraks befolkning, vil være kendetegnet ved barbari i et omfang, som ikke er set siden rædslerne i 1930´rne og 1940´erne. Graden af brutalitet vil genkalde scener, der har brændt sig ind i tidligere generationers kollektive bevidsthed, som bombardementet af Guernica og den nazistiske blitzkrieg imod Polen.

Washington gør det klart, at det anser kernevåben for en mulighed i Irak. I de sidste dage har Pentagon kilder ladet forstå, at sådanne "massedestruktionsvåben" er ved at blive gjort klar til brug, og at der er en real mulighed for, at Bush administrationen vil udløse dem, hvis amerikanske styrker befinder sig i alvorlige vanskeligheder.

Selv uden at falde tilbage på kernevåben opfordrer den amerikanske krigsplan til saturation bombing (saturate = mætte O.A.) af Irak. Pentagon har til hensigt at tilintetgøre landet med flere missiler på en dag, end der blev anvendt under hele den 40 dage lange Golfkrig for 12 år siden. FN´s World Health Organization advarer om, at op til en halv million af den irakiske befolkning vil blive dræbt eller lemlæstet.

Rent militære overvejelser kan ikke forklare en sådan vildskab. Bush´s plan er drevet af politiske formål - at terrorisere og demoralisere den irakiske befolkning og de arabiske masser og sende et budskab om vold og intimidering til hele verden. I koncernernes og det finansielle oligarkis interesse og med sigte på globalt overherredømme, forbereder Bush administrationen udøvelsen af krigsforbrydelser i et uhørt omfang.

USA lader hånt om international ret i hele dens omfang, især de afsnit, som opstod efter 2. verdenskrigs rædsler. USA´s doktrin om forebyggende krig er en hån imod de principper om ikke-aggression og international ret, der er nedlagt i FN´s charter, hvis resolutioner Washington hævder at forsvare.

Det bør huskes, at regering og militære ledere efter det fascistiske Tysklands og det imperialistiske Japans nederlag, blev anklaget og sigtet for planlægning og gennemførelse af aggressiv krig - en anklage der medførte dødsstraf.

Tidligere efterretnings officer ved den amerikanske hær, William Arkin, rapporterede i Los Angeles Times d. 26 jan. under henvisning til kilder i den amerikanske centralkommando, at et "Theater Nuclear Planning Document" var blevet forberedt for Irak, der opregnede muligheder og potentielle mål for brugen af kernevåben.

Ifølge unavngivne kilder fokuserer planlægningen på at angribe irakiske angiveligt dybtliggende underjordiske faciliteter, samt forpurring af al irakisk brug af biologiske eller kemiske våben. Amerikanske embedsmænd har allerede anklaget Saddam Hussein for at nedgrave militære installationer under tætbefolkede områder, der udgør et påskud for bombardement af boligområder og byer.

Det fremgår klart af de dokumenter, der citeres af Arkin, at den nukleare mulighed også er under overvejelse for det tilfælde, at amerikanske styrker, til trods for overvældende ildkraftoverlegenhed, lider alvorlige tab eller kører fast i Irak. Ifølge et klassificeret Pentagon nuclear posture review (oversigt over holdning til kernevåben) underskrevet af forsvarsminister Donald Rumsfeld og udsendt i endelig form tidligt i 2002, kan kernevåben tages i brug "i tilfælde af overraskende militære udviklinger."

Det Hvide Hus har i bemærkelsesværdig grad sænket den nukleare tærskel ved at fjerne kernevåben fra deres længe etablerede specielle kategori og skåret dem over en kam med alle andre militære muligheder - som Special Forces, hemmelige operationer, rumkrig, "strategisk bedrag", psykologisk krig og luftkrig.

Den 11. december sendte Rumsfeld Bush et memorandum, der bad om autoritet til at indsætte admiral James O. Ellis Jr., øverstbefalende for Strategic Command (STRATCOM) i Omaha, Nebraska som leder af hele spektret af "strategiske" krigsaktiver, inklusive atomsprængladninger. Tidligere i denne måned godkendte Bush Rumsfelds forslag næsten uden diskussion internt i Pentagon, for slet ikke at tale om i kongressen eller offentligt.

Admiral Ellis egne tilbøjeligheder blev afsløret i et retorisk spørgsmål, som han stillede sidste måned: "Hvis du kan finde det tidsmæssigt kritiske, centrale terroristmål eller lager for massedestruktionsvåben, og du har få minutter snarere end timer eller dage til at handle, hvordan går du da igang og eliminerer denne trussel mod vort land en halv jordklode borte?"

Atomplanlægningen udføres i STRATCOM´s hovedkvarterer af små hold i Washington og på vicepræsident Richard Cheney´s "undisclosed locatione" (uoplyste adresse) i Pennsylvania. Cheney, som leder en hemmelig "skygge" regering, der blev etableret i kølvandet på 11 sept. angrebet, kan meget vel tænkes at udløse atomaftrækkeren.

Irak er ikke det eneste mål for den nye nukleare doktrin. STRATCOM´s nyligt udarbejdede Theater Planning Activity (generelle planlægningsaktivitet) har fokuseret på syv prioriterede lande som mål - den såkaldte "ondskabens akse" bestående af Irak og Nord Korea samt Syrien, Libyen, Kina og Rusland. Derfor vil enhver overskridelse af den nukleare tærskel i Irak indvarsle en ny periode med atomkrig.

Under afvisning af at kommentere Arkin´s rapport har det Hvide Hus´s talsmænd uden videre nægtet at udelukke det nukleare scenarie. "De Forenede Stater forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og dets allierede med et hvilketsomhelst middel," erklærede Bush´s stabschef Andrew Card d. 26. januar.

"Shock and awe"

CBS news rapporterede sidste weekend, at invasionen vil begynde med kampfly og skibe, der affyrer mellem 300 og 400 krydsermissiler den første dag. Dette er mere end antallet af missiler, der blev affyret under hele operation "Desert Storm" i 1991. Yderligere 300 til 400 missiler vil følge den anden dag.

Med et gennemsnit af en våbenindsats hvert fjerde minut døgnet rundt vil missiler nådesløst regne ned over Bagdhad og ødelægge vandforsyninger, elektricitetsforsyning, kommunikationssystemer, regeringsbygninger, veje, broer og anden grundlæggende infrastruktur.

The Air Force har oplagret 6.000 af den slags missiler, mange af dem såkaldte "dumb bombs", der der blevet udstyret med satelitstyrings udstyr. I den første Golfkrig var Pentagon´s "smart bombs" ansvarlige for omfattende grusomheder. Titusinder af irakere, civile såvel som soldater blev slagtet under den korte 1991 krig.

Denne gang har Pentagon funktionærer erklæret, at mætnings bombardement (saturation bombing) vil overgå alt, hvad er hidtil er set i historien. "Det blotte omfang af dette er aldrig før set, aldrig overvejet før," fortalte en Pentagon funktionær CBS."Der vil ikke findes et sikkert sted i Bagdhad."

Denne såkaldte "Rapid Dominance" slagplan er baseret på et koncept, der blev formuleret i en rapport, der blev udarbejdet af det Pentagon-styrede National Defense University i 1996 - dvs. under Clinton administrationen og langt før begivenhederne d. 11 september 2001. Konceptet har fået betegnelsen "Shock and Awe", fordi det tager sigte på psykologisk overmanding af fjenden, og i forlængelse deraf afskrækkelse af verdens befolkning. Henvendt til CBS drog en af rapportens forfattere, Harlan Ullman, en direkte parallel til Hiroshima. I løbet af fem dage, vil den irakiske befolkning være "fysisk, følelsesmæssigt og psykologisk udmattet", fastslog han. Han talte om at opnå "denne øjeblikkelige virkning, mere ligesom atomvåben i Hiroshima, der ikke varer dage eller uger, men skeri løbet af minutter." Dette tema er udpenslet i 1996 rapporten: "Formålet med Rapid Dominance er at påføre en modstander et overvældende mål af Shock and Awe øjeblikkeligt eller indenfor kort tid for at lamme dens vilje til at fortsætte. Groft sagt vil Rapid Dominance kontrollere miljøet og lamme eller i den grad overvælde en modstanders sanseopfattelse og forståelse af begivenheder, at fjenden vil være ude af stand til modstand på taktisk og strategisk niveau. En modstander vil blive gjort totalt impotent og sårbar overfor vore handlinger ...

"Teoretisk er det overvældende omfang, som Shock and Awe Rapid Dominance tager sigte på at påføre Irak, den ikke nukleare ækvivalent til den virkning, som atombomberne over Hiroshima og Nagasaki havde på japanerne. Japanerne var forberedt på selvmorderisk modstand indtil begge atombomberne blev brugt. Virkningen af disse våben var tilstrækkelig til at transformere både den gennemsnitlige japanske borgers tankegang og ledelsens verdensopfattelse i kraft af denne tilstand af Shock and Awe."

I det næste afsnit understreger rapporten, at brugen af kernevåben ikke kan udelades. Faktisk, erklærer den, vil Rapid Dominance "være selvskrevet" ("must be underwritten") i kraft af deres destruktive kapacitet. Tidligere FN vicegeneralsekretær Denis Halliday, som stod i spidsen for FN´s mad for olje sanktioner program i 1997-98, har anklaget USA og dets eneste større allierede England for at være igang med planer om at "tilintetgøre det irakiske samfund, en katastrofe, der vil blive forværret ved truslen om brug af taktiske atomvåben."

En gruppe på mere end 100 jura professorer har advaret Bush i et brev om at højtstående embedsmænd kan komme til at stå overfor retsforfølgelse for krigsforbrydelser, forbrydelser imod menneskeheden og folkedrab hvis Irakkrigen sætter ind. Til trods for den amerikanske afvisning af at ratificere traktaten om oprettelse af den nye internationale kriminalret, fastslog brevet, "kan amerikanske embedsmænd, der måtte være involveret i visse internationale forbrydelser ikke desto mindre blive holdt ansvarlige i overenstemmelse med principperne for Universal Jurisdiction and the War Crimes Act."

Bevidst om den harme, som dets handlinger vil fremprovokere, har det amerikanske udenrigsministerium kontaktet ambassader over hele verden og opfordret amerikanere i udlandet til at være rede til at evakuere deres aktuelle opholdsland hurtigt i tilfælde af politisk uro eller "terrorist angreb". Det er den første generelle advarsel af den karakter, der nogensinde er udsendt af udenrigsministeriet.

Det voldsomme amerikanske angreb vil slå millioner af mennesker over hele verden med rædsel. De vil med rette fordømme den amerikanske regering for uhørt barbari og søge politiske svar. De forlængst forberedte planer, som Bush administrationen har iværksat, understreger den kendsgerning, at protest alene ikke vil stoppe denne krig. Det kræver den internationale mobilisering af den arbejdende befolkning at gøre en ende på det økonomiske system, der er ansvarlig for dette nye udbrud af barbari.

Oversættelse: Hans Pendrup

Se også
US bombers to start war with onslaught on Saddam palace
The Guardian 02.02.03

War Plan Calls for Precision Bombing Wave to Break Iraqi Army
New York Times 01.02.03

- End -