Israel
 

USA støtter det israelske folkedrab på palæstinenserne

Af Francis A. Boyle

Den amerikanske professor i international ret Francis Boyle om Israels krigsforbrydelser mod palæstinenserne og den amerikanske støtte, uden hvilken det ikke var muligt.

Ikke en krig - men folkemord Protestdemonstration i Madrid 11. januar 2009

Så langt tilbage som den 19. oktober 2000 fordømte FN’s Menneskerettighedskommission (i dag -Råd) Israel for at begå ”krigsforbrydelser” og ”forbrydelser imod menneskeheden” imod det palæstinensiske folk, hvoraf de fleste er muslimer. Læseren har en generel ide om, hvad en krigsforbrydelse er, så jeg vil ikke uddybe temaet her.

Men der er forskellige grader af afskyeligheder for krigsforbrydelser. Især er de mere seriøse krigsforbrydelser kategoriseret som ”alvorlige brud” på den 4. Geneve-konvention. Siden starten på den første intifada i 1987 har verden oplevet disse afskyelige krigsforbrydelser begået hver dag af Israel mod det palæstinensiske folk i det besatte Palæstina, som f.eks. bevidste drab på palæstinensiske borgere begået af den israelske hær og israelske paramilitære bosættere. De ”alvorlige israelske brud” på Geneve-konventionen giver mandat til universel retsforfølgelse af gerningsmændene og deres overordnede, uanset om de er militære eller civile, herunder og især Israels politiske ledere.   


Forbrydelser mod menneskeheden

Men jeg vil et øjeblik sætte fokus på Israels “forbrydelser imod menneskeheden” imod palæstinenserne – som fastslået af FN’s Menneskerettighedskommission selv, stillet op i henhold til forudsætningerne i FN’s Charter.

Hvad er ”forbrydelser imod menneskeheden”? Dette begreb går helt tilbage til Nürnberg-Erklæringen i 1945 fra retssagen mod de ledende nazi-krigsforbrydere i Europa. I Nürnberg-Erklæringen, som blev underskrevet af USA’s regering, blev der skabt og indført en ny type af international forbrydelse, der specielt skulle behandle den nazistiske forfølgelse af det jødiske folk.

Forbrydelser imod menneskeheden, navnlig mord, udryddelse, slaveri, deportation og andre inhumane handlinger imod nogen civil befolkning, før eller under krigen, eller forfølgelser af politiske, racistiske eller religiøse årsager i udførelsen af eller i forbindelse med enhver forbrydelse, lå inden for tribunalets jurisdiktion, uanset om det stred imod den indenrigske lovgivning i det land, hvor de blev forøvet.

Mønstereksemplet på ”forbrydelser mod menneskeheden” er det, Hitler og nazierne gjorde imod det jødiske folk. Det er derfra, begrebet ”forbrydelser imod menneskeheden” stammer. Og det er det, som FN’s Menneskerettighedskommission fastslog, at Israel for tiden gør imod det palæstinensiske folk: forbrydelser imod menneskeheden. Sagt i juridiske termer: det samme, som Hitler og nazierne gjorde mod jøderne.

Det er betydningen af den formelle afgørelse fra FN’s Menneskerettighedskommission, at Israel har begået ”forbrydelser imod menneskeheden” imod palæstinenserne. Kommissionen valgte de velkendte og længe stadfæstede juridiske termer meget omhyggeligt og velovervejet, baseret på de beviser, man har indsamlet.

Folkedrabskonventionen

Ydermere er Nürnbergs “forbrydelser imod menneskeheden” historisk og juridisk en forløber til den internationale forbrydelse ”folkedrab”, som er defineret i Folkedrabskonventionen i 1948. Her var teorien den, at det, Hitler og nazierne gjorde imod det jødiske folk, var så forfærdeligt, at det krævede en speciel international aftale, der kunne samle og gøre Nürnberg-begrebet ”forbrydelser imod menneskeheden” verdensomspændende. Og aftalen blev sluttelig til Folkedrabskonventionen fra 1948.

Artikel II i Folkedrabskonventionen definerer den internationale forbrydelse ”folkedrab” i relevante afsnit som følger.

I den herværende konvention betyder folkedrab enhver af de følgende handlinger begået med det formål at ødelægge helt eller delvist en national, etnisk, race eller religiøs gruppe som sådan:
(a) Dræbe medlemmer af gruppen
(b) Forårsage kropslig eller mental skade mod medlemmer af gruppen
(c) Bevidst at påtvinge gruppen livsbetingelser, der er beregnet til at føre til dets fysiske ødelæggelse helt eller delvist ….

Som det dokumenteres af den israelske historiker Ilan Pappe i hans skelsættende bog Den Etniske Udrensning i Palæstina (2006), har Israels folkedrabspolitik imod palæstinenserne været uophørlig, videreført fra før grundlæggelsen af staten Israel i 1948, og den fortsætter og intensiveres endog imod de 1,5 millioner palæstinensere, der bor i Gaza. Zionismens ”endelige løsning” på Israels stærkt omtalte ”demografiske trussel”, angiveligt som følge af palæstinenseres eksistens, har altid været folkedrab.

Helt sikkert har Israel og dets forgængere med hensyn til lovbrud – de zionistiske agenturer, styrker og terroristbander – begået folkedrab mod det palæstinensiske folk, der i den nuværende periode startede omkring 1948 og er fortsat i rask tempo op til i dag med brud på Folkedrabskonventionens artikel II (a), (b) og (c).

I det mindste i seks årtier har den israelske regering og dens forgængere – de zionistiske agenturer, styrker og terroristbander – skånselsløst gennemført en systematisk og omfattende militær, politisk og økonomisk kampagne med det formål at ødelægge en betydelig del af den nationale, etniske, racemæssige og religiøse gruppe (jøder mod muslimer og kristne), der udgør det palæstinensiske folk.

Denne zionistisk-israelske kampagne har bestået i at dræbe medlemmer af det palæstinensiske folk: brud på Folkedrabskonventionens artikel II (a). Den zionistiske-israelske kampagne har også medført alvorlig kropslig og mental skade mod det palæstinensiske folk: brud på Folkedrabskonventionens artikel II (b). Den zionistiske-israelske kampagne har også bevidst påført det palæstinensiske folk livsbetingelser beregnet på ødelæggelsen af deres fysik på afgørende vis: brud på Folkedrabskonventionens artikel II (c).


USA finansierer folkedrabet


Folkedrabskonventionens artikel I forlanger af alle underskrevne parter, såsom USA, at ”man forebygger og straffer” folkedrab. Modsat er den ”jødiske” stats kriminelle opførsel imod palæstinenserne historisk set alligevel blevet finansieret, bevæbnet, påklædt, forsynet af og politisk støttet af det ”kristne” USA.

Selvom USA var en af de grundlæggende støtter af de parter, der indgik aftalerne, både Nürnberg-Erklæringen og Folkedrabskonventionen samt FN’s Charter, har disse kendsgerninger aldrig gjort nogen forskel for USA, når det drejede sig om dets uforbeholdne støtte til Israel og deres fælles og alvorlige mishandling af palæstinensere – i sandhed de fordømte her på jorden!

Verden har endnu ikke hørt blot et enkelt ord fra De Forenede Stater og dets NATO-allierede til støtte for ”humanitær intervention” mod Israel for at beskytte det palæstinensiske folk. Eller om ”ansvarlighed for at beskytte” palæstinenserne mod det zionistisk-israelske folkedrab.

USA, dets NATO-allierede og stormagterne i FN’s sikkerhedsråd vil ikke engang sende en FN- overvågningsstyrke (ifølge Charterets Kapitel 6) for at hjælpe med at beskytte palæstinenserne, eller i det mindste overveje nogen form for tvangsskridt imod Israel (ifølge FN Charterets Kapitel 7) – glem den ide!

Doktrinen om ”humanitær intervention”, som man villigt gør sig til talsmand for andre steder, hvor amerikanske udenrigspolitiske mål angiveligt står på spil, har tydeligt vist sig at være en spøg og et fupnummer, når det drejer sig om at stoppe den igangværende og eskalerende israelske kampagne for folkedrab imod det palæstinensiske folk.

I stedet for at tøjle Israel – som det ville være muligt ved blot at lukke af for pengestrømmen – støtter USA’s regering, den amerikanske kongres og amerikanske skatteydere den ”jødiske” stat med et beløb på ca. fire milliarder dollars om året.

Uden denne gavmildhed ville dette eksempel på folkedrab – og i virkeligheden staten Israel selv – ikke være mulig. Hvad verden er vidne til her, er (endnu) et tilfælde af ”dishumanitær intervention” eller ”humanitær udryddelse” fra USA og Israel mod palæstinenserne og Palæstina.

I dagens verden betaler folkemord sig, så længe det begås på foranledning af USA og dets de jure eller de facto allierede såsom Israel.

Selvfølgelig kan mirakler altid ske. Men jeg forudser intet fundamental skift med hensyn til den amerikanske støtte til den israelske kampagne for folkemord på palæstinenserne i løbet af Obama/Clinton-administrationens embedsperiode.

Originalartikel:

The United States Promotes Israeli Genocide Against the Palestinians

Oversat efter Global Research 10. januar 2009.

- End -