Udtalelser
 

En krig i strid med folkeretten - Dansk krigsdeltagelse er dansk krigsforbrydelse

INGEN KRIG MOD IRAK

Pressemeddelelse 19.03.03

Den amerikanske præsident George W. Bush har erklæret krig mod Irak.
Det er en krig, som strider mod folkeretten. Den er i strid med FNs Charter og uden bemyndigelse fra FNs Sikkerhedsråd. Den er imod flertallet af verdens folks og nationers ønske og vilje.
Hvert eneste offer i denne krig er offer for en krigsforbrydelse, strafbar efter international lov - og vil ikke forældes.

INGEN KRIG MOD IRAK - sammenslutningen af danske organisationer mod krigen - fordømmer krigen som kriminel.
Vi kræver øjeblikkelig stop for krigen og fuldstændig amerikansk og allieret tilbagetrækning fra Irak og regionen.

Demonstrationerne i København og en lang række byer landet over på den internationale aktionsdag den 15. marts udtrykte flertallet af det danske folks mening: Ingen krig mod Irak - og var et klart signal til Fogh-regeringen om, at den handler i modstrid med danskernes vilje, hvis den sender danske soldater i krig.
Vi kan nu konstatere, at Anders Fogh og hans regering har løjet, når den har påstået, at en forankring i FN var nødvendig for dansk krigsdeltagelse. Krigen kommer uden nogen form for FN-mandat. Vi anklager Fogh og hans regering for at regere i modstrid med flertallet.
Vi forlanger øjeblikket stop for udsendelsen af danske soldater. Vi forlanger forbud mod A.P. Møllers og andre virksomheders deltagelse i og profit på krigen. Vi forlanger at regeringen tager klar og utvetydig afstand fra den ulovlige amerikanske krig, truslen om brug af atomvåben, og ikke understøtter den politisk eller militært på nogen måde.

INGEN KRIG MOD IRAK opfordrer det danske folk til at protestere mod den illegitime krig og dansk krigsdeltagelse - indbefattet med ikke-voldelig civil ulydighed mod regeringens ulovlige handlinger.

Vi er en del af en gigantisk og verdensomspændende antikrigsbevægelse. Vi vil fortsat deltage i og koordinere med dens aktioner. I øjeblikket overvejs forskellige kampskridt, herunder boykot af amerikanske varer.

Vi vil ikke indstille protesten og kampen, før alle amerikanske og allierede tropper er ude af Irak og af Mellemøsten og det irakiske og de arabiske folk og øvrige folk i regionen selv kan afgøre deres fremtid. Vi stiller os solidariske med det palæstinensiske folks berettigede kamp for en selvstændig stat og bekæmper alle forsøg på at udnytte Irak-krigen til dets skade.

Vi opfordrer skoleelever og uddannelsessøgende til at protestere, når krigen kommer. Vi opfordrer arbejderne til at vise deres solidaritet mod krig.
Fredag den 21. marts kl. 12 opfordrer vi til at Danmark samlet siger fra!
Den dag vil et snævert folketingsflertal endeligt beslutte dansk krigsdeltagelse.
Vi opfordrer til at danne en menneskekæde af protest ved Christiansborg .
Til at forstærke fredsvagten foran folketinget …
Elever og studerende har planlagt demonstration på Rådhuspladsen fredag kl. 14 og går derefter til Christiansborg.

Når krigen bryder ud (og det kan være når som helst efter natten til torsdag) vil der være demonstrationer første gang klokken bliver 20.
Det er på Rådhuspladsen i København og ved rådhuse eller på centrale pladser i mere end en snes byer landet over.
Den første lørdag derefter kl.12.00 indkalder vi til demonstration ved den amerikanske ambassade.

De amerikanske krigspåskud, som George Bush fremførte i sin tale den 17. marts, er uden hold i virkeligheden: Det nuværende Irak udgør ikke en trussel mod hverken USA eller resten af verden. Det er USA og dets få allierede, som overfalder Irak som aggressorer.

Det er hverken frygt for Iraks masseødelæggelsesvåben eller hensynet til demokrati eller til de irakiske folks skæbne, der motiverer USA. Så havde USA ikke søgt krig, men en fredelig vej. Motivet er at vinde kontrol med den irakiske olie og politisk og militær kontrol med et nøgleland i en strategisk afgørende region. Indsættelse af et amerikansk marionetregime vil ikke skabe demokrati i Irak eller fremme en demokratisk udvikling i Mellemøsten. Det er derimod et led i en bestræbelse på at omforme hele regionen efter amerikansk interesse.

Irak-krigen er den første prøve på Bush's folkeretsstridige militærdoktrin om 'forebyggende angreb', som kan åbne vejen for en endeløs serie af krige. Stoppes USA og dets allierede ikke en gang for alle i Irak, vil der komme nye krige, udkæmpet efter samme kriminelle supermagtsfilosofi.
Det er også en prøve på den folkeretsstridige doktrin om USA's ret til at gennemtvinge 'regimeskift', overalt hvor et regime ikke passer verdens eneste supermagt. Også det er en krænkelse af international lov, af den nationale suverænitet og selvbestemmelsesret.
USA forbeholder sig ret til at anvende masseødelæggelsesvåben, herunder atomvåben, i denne krig. Også det er i strid med international ret.
Den danske fredsbevægelse tager afstand fra Saddam Husseins brutale diktatur, men det er det irakiske folk selv og ikke en kynisk supermagt, der kan gennemføre landets demokratisering.

Nej til dansk krigsdeltagelse!
Stop krigen!

Koordinationsgruppen Ingen krig mod Irak

Yderligere oplysninger:

Jørn Andersen, tlf. 40 30 02 10, e-mail: jorn@jorna.dk
Annelise Ebbe, tlf. 39 69 67 75, e-mail: a_ebbe@centrum.dk
Mads Engholm, tlf. 36 78 30 54 (priv.)/ 33 37 44 49 (arb), email: mads@sf.dk
Dorte Grenaa, tlf. 35 42 26 86, e-mail: dortegrenaa@yahoo.dk
Helge Bo Jensen, tlf. 33 93 33 24, e-mail: elland@ft.dk

www.nejtilkrig.dk